Úvod O firmě Výrobky Obaly Ifs Kontakt


 Dějiny mladoboleslavské mlékárny

jsou téměř tak dlouhé jako historie mlékárenství v Českých zemích. Její počátky sahají až do roku 1887, kdy jako první ve zdejším kraji začal se zpracováním mléka a výrobou mléčných výrobků pan Josef Wágner z Kbelu . Ve své činnosti úspěšný p. Wágner přenesl v roce 1901 výrobu do nově zakoupených objektů v Čejetičkách. Po 1. světové válce, v roce 1923, došlo k založení Rolnické a družstevní mlékárny v Čejetičkách, kdy od pana Wágnera mlékárnu odkoupili místní rolníci. Mlékařské družstvo úspěšně provádělo nákup mléka a zásobování kvalitními výrobky až do roku 1952. V tomto období patřila mlékárna k největším družstevním mlékárnám v republice, úspěšně prošla hospodářskou krizí v roce 1934, přestála i období okupace a válečných let II. světové války.

Znárodnění přineslo v roce 1954 ukončení samostatnosti mlékárny a její začlenění do větších celků. Nejprve to byly Pražské mlékárenské závody, následovalo dlouhé období existence jako jeden ze závodu koncernového podniku Laktos Praha, kdy mlékárna vyráběla a expedovala zboží do předem určeného obchodního rajonu v sortimentu striktně stanoveném. mlékárna


Rozpad velkých celků v roce 1990 přinesl Mlékárně Čejetičky samostatnost. Nejprve jako státnímu podniku, pak privatizací v roce 1993 společnosti s ručením omezeným.

Od 16. 3. 1994 do ledna 2007 měla mlékárna jediného vlastníka pana Slavoje Marka.
V lednu 2007 byl uskutečněn prodej firmy. Novým vlastníkem se stala firma Trade AG,a.s. 
Mlékárna Čejetičky, spol. s r.o. představuje v současné době na trhu s mléčnými výrobky typického výrobce  kvalitních čerstvých mléčných výrobků konzumního charakteru tzn. konzumních mlék 1,5 % a 3,5 %, smetany 12 %, smetany ke šlehání 33 %, kysaných tekutých mléčných výrobků, jemného tvarohu,  másla a čerstvého másla.

Prodej a distribuce výrobků jsou realizovány společností ALIMPEX FOOD a.s.  Strategická poloha závodu na významných dopravních tepnách a blízkost centrálních skladů je velkou devizou efektivní logistiky mlékárny.

Kromě klasických malo a velkoobchodů, kam směřují výrobky určené konečnému spotřebiteli, jsou dalšími neméně významnými obchodními partnery zařízení stravovacích služeb a jiné potravinářské provozy. Velkou předností pro tyto partnery jsou nejen specifická technologie výroby jemného tvarohu a jeho bezkonkurenční senzorické vlastnosti pro pekárenství, ale i technologické možnosti mlékárny vyrábět výrobky ve velkoobjemovém balení.